Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co nabízíme

8. 9. 2011

Proč si vybrat právě naší školu?

Jaké jsou léty ověřené výhody docházky do málotřídní školy?

Co Vám a Vašemi dítěti nabízíme?

 

 

Přirozené a známé prostředí dětí, žijících v obci: dítě, které projde obecní školou, najde si tam i kamarády, je zvyklé odmala se podílet na životě své obce. V bodoucnosti se v ní bude i realizovat.
 
Spolupráci s MŠ: již od předškolního věku se spolu děti znají, setkávají se na společných akcích, znají i své budoucí učitelky. Přechod do první třídy bývá zcela bezproblémový.

 Klidnou a otevřenou atmosféru školy, kladný vztah žáků k učitelům a ke škole i žáků mezi sebou: málotřídní škola funguje podobně jako rodina, bez vzájemné spolupráce každého s každým by vyučovat ve spojených ročnících nešlo.

Malý počet žáků, který umožňuje diferencovaný a individuální přístup učitele ke každému z nich: žáci mají větší možnost projevit se, což na velkých školách prakticky realizovat nelze.
 
Ve škole využíváme možnost pohyblivé délky vyučovacích hodin: nemáme zvonění, můžeme tedy přizpůsobovat vyučování okamžité situaci.

 V menším kolektivu se snáze projeví a odhalí individuální potřeby žáků: spolupracujeme s odborníky z pedagogicko-psychologických poraden i speciálních center.

Rozvoj samostatnosti žáků spolu s rozvojem spolupráce a spoluúčasti: žáci jsou vedeni oběma směry, což je velká výhoda pro pozdější studium. Učí se respektovat potřeby jednotlivce, vztahy mezi dětmi bývají otevřené a pevné.

V prostředí malé školy se daří úspěšně předcházet patologickým jevům (šikana, kouření, záškoláctví): máme k sobě blíž, případný problém je hned vidět a hned může být řešen, tím se předchází větším výchovným problémům.

Přechod na druhý stupeň bez potíží: žáci naší školy mají srovnatelné vzdělávací výsledky s žáky velkých městských školy, pokud se ucházejí o středoškolské studium na víceletém gymnáziu, bývají ve většině případů úspěšní. Pokud děti projdou málotřídní školou se spojenými ročníky, naučí se časem sousředit se jen na svoji práci a podat co nejlepší výkon, aniž by ho k tomu někdo vybízel a stále jej kontroloval.

Častý pobyt venku o přestávkách, úzké sepětí s prostředím vesnice, práci s žáky i mimo vyučování v systému zájmových útvarů a nepovinného předmětu Pohybové hry.
 
Pořádání akcí pro veřejnost, množství vzdělávacích , pohybových i
zábavných akcí v rámci běžného vyučování : i vystoupení na veřejnosti,
přespání ve škole, výjezd na celodenní výlet či sobotní turistický výšlap
bez rodičů pomáhá osobnostnímu rozvoji dítěte.
 
V neposlení řadě nabízíme úzkou spolupráci s rodiči, okamžité řešení
problémů, dostatečnou informovanost rodičů. V rámci školního řádu je
škola veřejnosti otevřená a spolupracuje i se svým zřizovatelem .